نادیده گرفتن قوانین و مقررات ساختمانی، به نوعی زیرپا گذاشتن حقوق شهروندان

انتقادهای شدید اعضای شورای شهر قائمشهر به شهردار: نشان کارت زرد برای شهردار قائمشهر/آیا حجازی در سراشیبی استیضاح قرار می گیرد؟! کیا پرس:شهردار فعلی قائمشهر که...

ادامه مطلب ...