بدخیم ترین سرطان را با این ادویه هندی درمان کنید

کیاپرس:در کشور هند به دلیل تنوع غذایی میزان مواد ابتلا به سرطان بسیار کمتر ازسایر کشورها است و این به دلیل استفاده از نوع خاصی از ادویه است که ازسالیان دور در طب...

ادامه مطلب ...