ادغام آموزش‌وپرورش و وزارت علوم در برنامه ششم

عبدالوحید فیاضی در نشست «بررسی چالش های آموزشی» با دفاع از طرح پیشنهادی ادغام وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: امیدواریم در برنامه ششم...

ادامه مطلب ...