ادعاهای مطرح شده درباره سند ۲۰۳۰ کذب است

کیاپرس: مدیرکل قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش ادعاهای نادرست مطرح شده در خصوص سند ۲۰۳۰ را کذب و دروغ محض عنوان کرد و اظهار کرد: آنچه مسلم است این‌ است که در آموزش و...

ادامه مطلب ...