موضع‌گیری دکتر ولایتی در مورد توان دفاعی ایران

ادعاهای مقامات امریکایی بر سر قدرت موشکی ایران باعث شد تا دکتر ولایتی نیز نسبت به این صحبت‌ها موضع‌گیری کند، وی در جمع خبرنگاران گفت: ایران بر سر موضوع قدرت دفاعی...

ادامه مطلب ...