ادبیات نیش‌دار و عصبانی با خودی‌ها در شأن رئیس جمهور نیست

کیا پرس :خطیب نماز جمعه تهران به سخنان رئیس‌جمهور در نمایشگاه مطبوعات اشاره کرد و گفت:رئیس‌جمهور نباید عصبی و نیش‌دار صحبت کند؛بد است که انسان در برابر...

ادامه مطلب ...