ادامه بی تحرکی بازار مسکن

کیا پرس:یک کارشناس مسکن گفت: افق روشنی در بازار مسکن دیده نمی شود و روند رکودی در این بازار ادامه خواهد داشت و تا زمانی که قدرت خرید برای خریداران پیش نیاید...

ادامه مطلب ...