اخطار سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در خصوص بودجه مناطق آزاد تجاری

کیاپرس-سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پرسید: بودجه مناطق آزاد و درآمدهای این مناطق به کدام حساب خزانه‌داری واریز می‌شود؟ آیا این بودجه‌ها تحت نظارت مجلس...

ادامه مطلب ...