اخراج مامور کمرگ ترکیه در‌پی ضرب و شتم ایرانیان

کیاپرس: به دنبال فشار دیپلماتیک و کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، مأمور عامل ضرب و شتم شهروندان ایرانی در مرزهای ترکیه اخراج شد. مأمور عامل ضرب و...

ادامه مطلب ...