تصمیم سوئد به اخراج ۸۰ هزار مهاجر

«آندرس یگمن» روز چهارشنبه گفت: تصمیم ما درباره ۶۰ هزار نفر است اما این تعداد می تواند به ۸۰ هزار نفر افزایش یابد. وی افزود: دولت از پلیس و مقامات مسوول امور مهاجرت...

ادامه مطلب ...