اخذ نمونه DNA از ۱۳ تن از خانواده‌های مفقود شده در پلاسکو

کیاپرس:مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مراجعه ۱۳ تن از خانواده‌های مفقودشدگان حادثه برای اخذ نمونه DNA به مراکز پزشکی قانونی خبر داد. دکتر مسعود قاضی پاشا ، در...

ادامه مطلب ...