اخذ رأی تنها از طریق شناسنامه و کارت ملی

کیا پرس:سخنگوی وزارت کشور گفت:در جلسه ستاد انتخابات مقرر شد در این دوره از انتخابات اخذ رای تنها با شناسنامه و کارت ملی انجام شود و دیگر اسناد ارائه شده توسط رای...

ادامه مطلب ...