وزیر خارجه قطر: مناقشه با ایران به اختلاف ها بین اعراب و فارس ها ارتباط دارد!

وزیر امور خارجه قطر گفت مناقشه با ایران در منطقه به اختلافات شیعه و اهل تسنن مربوط نمی شود. به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، خالد عطیه وزیر با «مهدی حسن»...

ادامه مطلب ...