بابک زنجانی: از دوران اصلاحات شروع کردم

کیاپرس: صبح روز گذشته چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد. قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: اتهام شما...

ادامه مطلب ...