اختلاس هایی که فاش نشده است

علیرضا محجوب با اشاره به رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم شده است، اقتصاد سرمایه داری را عامل اصلی این رکود دانست و گفت: رکود فی‌نفسه یکی از ویژگی های اقتصاد آزاد و...

ادامه مطلب ...