اختراعی که صنعت لبنیات را متحول می کند

کیاپرس:یک دکترای صنایع غذایی با اشاره به مشکلات زمان ماندگاری کوتاه و خطر آلودگی لبنیات سنتی، از طراحی و اختراع روشی نوین برای تولید ماست سرشیردار سنتی به صورت...

ادامه مطلب ...