احکام جالب یک قاضی در استان گلستان

قاضی  گنبدی در طرحی ابتکاری با استفاده از قانون مجازات جایگزین حبس،  برخی از مجرمان نوجوان و جوان را محکوم به مطالعه کتاب یا خرید کتاب برای  زندان می‌کند. به گزارش...

ادامه مطلب ...