هدایای مایکروسافت برای احمد محمد؛ سرفس پرو ۳، مایکروسافت بند، بسته نرم افزاری و غیره!

شاید این روز ها اخبار مربوط به احمد محمد، پسری که با ساخت یک ساعت دست ساز خبر ساز شده را شنیده اید. اگر هم از این اخبار اطلاعی ندارید باید بگوییم که احمد محمد یک...

ادامه مطلب ...