مدیران باید روزانه ۱۷ ساعت کار کند

من با تمام توان از مدیرانم دفاع میکنم، اما اگر مدیری کارایی نداشته باشد اول به خودش ظلم کرده و دوم به مردم و اینجاست که ما او را عوض میکنیم و مدیری توانمند بر سر کار...

ادامه مطلب ...