احمد توکلی: حرف گزافی است که می‌گویند نمایندگانِ موافق CFT خائن هستند

کیا پرس: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همه مقررات FATF قابل قبول نیست و ما هم باید امکان تحفظ داشته باشیم. اگر برای الحاق به FATF شرط و تحفظ بگذاریم، آن وقت امری...

ادامه مطلب ...