احمدی نژاد: صلحا را به سحر و جادو متهم می کنند؛ بدانید که رسوا خواهید شد

  فرایند ظهور امام زمان سرعت گرفته؛ در مراحل پایانی آن قرار داریم کیا پرس:رئیس جمهور سابق در سخنانی که ظاهرا کنایه ای به روحانی است، گفت: شیاطین و ایادی آنها...

ادامه مطلب ...