احمدی نژاد با اصولگرایان کار سیاسی مشترکی انجام نمی دهد

کیا پرس:جوانفکر با تکذیب تشکیل ستادهای انتخاباتی نزدیک به احمدی نژاد به افکارنیوز گفت: احمدی نژاد هیچ برنامه ای ندارند . مگر اینکه به احساس تکلیف شرعی برسند که...

ادامه مطلب ...