احمدی نژاد اقتصاد غارت زده تحویل داد

کیا پرس:محسن صفایی‌فراهانی در گفت و گویی در پاسخ به سئوالی پیرامون علت بی ثباتی های اقتصادی در دوران احمدی نژاد گفت؛ به دلیل رویکرد غلطی که دولت داشت بعد از...

ادامه مطلب ...