همیشه محمود احمدی‌نژاد مقصر نیست

همایش اصلاح طلبان شهر ورامین که پیش‌تر مجوزهای قانونی آن صاد‌ر شد‌ه بود‌، با تجمع غیرقانونی مخالفان به خشونت کشید‌ه شد‌. هر چند‌ وزیر محترم کشور د‌ستور پیگیری...

ادامه مطلب ...