احمدی‌نژاد: به طور مطلق هیچ برنامه‌ای و علاقه‌ای برای فعالیت‌های انتخاباتی ندارم

به کار سیاسی معمول هم، نه علاقه و نه انگیزه‌ای دارم کیا پرس :رئیس دولت نهم و دهم گفت: به این نتیجه رسیده‌ایم که در این مقطع از زمان به جز بازخوانی و تبیین اندیشه...

ادامه مطلب ...