احمدی‌نژاد از رئیس دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد

کیاپرس:محمود احمدی نژاد از محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد.  سید علی اصغر حسینی وکیل دفتر رئیس جمهور سابق، ضمن اعلام این خبر با...

ادامه مطلب ...