احضار کاردار عربستان به وزارت امور خارجه

  کیا پرس:مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه کاردار عربستان را احضار کرد و نسبت به هرگونه تعلل و بی‌تفاوتی درباره شناسایی مفقودین، تجهیز و ارسال جنازه پاک قربانیان...

ادامه مطلب ...