احسان مازندرانی تفهیم اتهام شد

سید محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان که اخیراً بازداشت شده است، گفت: گویا تفهیم اتهام صورت گرفته اما هنوز ما...

ادامه مطلب ...