عدم احراز صلاحیت سیدحسن خمینی / «سیدحسن»: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست….که هر چه بر سر ما مى رود ارادت اوست

سیداحمد خمینی در صفحه ی اینستاگرام خود نوشت: دیشب دیگر قطعى شد که شوراى نگهبان نتوانسته صلاحیت علمى بابا را احراز کند و نتوانستند از شهادت ده ها مرجع و عالم و فقیه...

ادامه مطلب ...