احداث ۱۲۰ واحد سلامت خدمات شهری جزو برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کیاپرس - معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، احداث ۱۲۰ واحد سلامت خدمات شهری را جزو برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد و افزود: ...

ادامه مطلب ...