احداث بیش از ۵۳ هزار متر طول کانال هدایت آب های سطحی در پنج سال

کیاپرس - عباس رشیدی با اشاره به اقدامات شهرداری ساری در زمینه مهار آب های سطحی اظهار داشت: در پنج سال اخیر بیش از ۵۳ هزار متر طول کانال هدایت آب های سطحی در مرکز استان...

ادامه مطلب ...