احتمال کناره گیری تمامی کاندیداهای ریاست خبرگان به نفع آیت الله امینی

 سابقه انقلابی آیت الله امینی را همه ندارند آیت الله نوری مفیدی گفت که احتمال کنار رفتن تمامی کاندیداهای ریاست مجلس خبرگان به نفع آیت الله امینی وجود...

ادامه مطلب ...