احتمال وقوع بحران انسانی در آبان ماه

کیاپرس :مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام اینکه جامعه پزشکی ۶۰ درصد شهدای مدافع سلامت را به خود اختصاص داده اند، گفت:« حدود ۲۸ درصد از این آمار...

ادامه مطلب ...