احتمال نزدیک شدن احمدی نژاد و یارانش به شیخ دیپلمات

"منع احمدی نژاد از حضور در انتخابات" اتفاقی بود که معادلات انتخاباتی سال آینده را بر هم زد، اما با توجه به شناحتی که از این چهره موجود است، همچنان سئوال هایی با این...

ادامه مطلب ...