احتمال لغو حج تمتع  / بررسی تمام سناریوها با فرض تداوم یا پایان بحران کرونا

کیا پرس :  رئیس سازمان حج و زیارت درباره اینکه اگر عربستان تصمیم به عدم برگزاری حج بگیرد تکلیف ثبت‌نامی‌های امسال از حیث اولویت اعزام و سپرده‌هایشان چه...

ادامه مطلب ...