احتمال راهیابی ۴ کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر به مرحله دوم

احتمال راهیابی ۴ کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر به مرحله دوم ‌عبدالله رضیان‌، کمال علیپور‌‌، سیدعلی ادیانی‌ و‌‌ سیدهادی حسینی‌ از حوزه انتخابیه...

ادامه مطلب ...