احتمال تغییر فرمانداران مانده از دولت قبل به یقین نزدیک تر شد

شنیده ها از منابع مختلف و موثق حکایت از تغییر فرمانداران مانده از دولت قبل دارد. کیا پرس: از آنجاییکه استاندار مازندران چندی قبل در جلسه شورای اداری اعلام...

ادامه مطلب ...