اجرا ی طرح پزشک خانواده در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر

 اولویت بعدی اجرای پزشک خانواده در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و حاشیه شهرهای بزرگ است. دکتر علی اکبر سیاری روز یکشنبه در حاشیه بازدید از مراکز بهداشتی دانشگاه علوم...

ادامه مطلب ...