اجرای قانون جدید کسر خدمت ایثارگری

کیا پرس : جانشین سازمان وظیفه عمومی گفت: دستورالعمل اجرایی بند(د) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه به سازمان وظیفه عمومی ابلاغ شد و به ازای یک ماه جبهه،یک درصد...

ادامه مطلب ...