اجرای عملیات تعریض خیابان ارتباطی در مسیر امامزاده یحیی

کیاپرس - به همت حوزه فنی و راهسازی سازمان عمران شهرداری مرکز مازندران، عملیات تعریض خیابان ارتباط مسیر مسجد جامع بیت حضرت آیت اله صدوقی مازندرانی و تکیه قدیمی که در...

ادامه مطلب ...