اجرای طرح مطالعات نوروزی در مازندران

کیاپرس:طرح مطالعات نوروزی با مشارکت ۲۱ هزار دانش آموز در مازندران اجرایی می شود. نظری معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اجرای طرح مطالعات...

ادامه مطلب ...