مخالفت با اجرای طرح تحول نظام سلامت سیاسی است

کیاپرس: حسن هاشمی روز دوشنبه در مراسم اختتامیه اجلاس معاونان بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تبریز با تاکید بر اینکه سلامت غذا و مواد آشامیدنی موضوع مهمی...

ادامه مطلب ...