اجرای پروژه های عمرانی / رفاه حال شهروندان

کیاپرس _ عباس رشیدی به اقدامات معاونت فنی عمرانی شهرداری ساری در سال جاری اشاره نموده و گفت: پروژه های عمرانی مدیریت شهری بر مبنای رفاه حال شهروندان و با همراهی...

ادامه مطلب ...