اجرای پروژه های جدید در راستای روان سازی ترافیک ورودی های مرکز استان

کیاپرس: عباس رشیدی با اشاره به الحاق محلات ده گانه به ساری و افزایش محدوده شهری اظهار داشت: برای این راستا اجرای پروژه های جدید در زمینه روان سازی ترافیک عملیاتی...

ادامه مطلب ...