اثر گذاری داروی «فاویپیراویر» روی ویروس کرونا

کیا پرس : داروی «فاویپیراویر» روی ویروس کرونا اثرگذار و کار آزمایی بالینی این دارو آغاز شده است در صورتی که کارگروه‌های علمی ستاد مقابله با کرونا نتایج مطالعات...

ادامه مطلب ...