استقرار «اتوبوس ایدز» در پایتخت

دکتر محمدرضا سید قاسمی، به استقرار «اتوبوس ایدز» در غرب تهران اشاره کرد و گفت: این اتوبوس قرار است به مدت ۱۸ شب در مناطق مختلف غرب تهران مستقر شود و به مردم و مراجعان...

ادامه مطلب ...