اتمام فاز اول و دوم طرح جامع ترافیکی مرکز استان

کیاپرس - مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری با اشاره به اشاعه فرهنگ ترافیک و نقش مردم در روان سازی آن، همراهی شهروندان را گام اول در روان سازی ترافیک...

ادامه مطلب ...