اتمام برنامه ملی مراقبت بیماری های SVC در ماهیان گرمابی

کیاپرس : مدیر کل دامپزشکی مازندران از اتمام برنامه ملی مراقبت بیماری SVC در ماهیان گرمابی مازندران خبر داد. به گزارش روابط عمومی دامپزشکی مازندران، دکتر...

ادامه مطلب ...