اتفاق جدید اقتصادی شاید ۶ ماه دیگر

کیا پرس :غلامرضا مصباحی مقدم نماینده اقتصاددان مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت با اعلام اینکه باید بدانیم که تاکنون هیچ اتفاق جدیدی در عرصه اقتصاد نیفتاده و همه ما...

ادامه مطلب ...