اتصال کلیه ادارات شهرستانهای مازندران به شبکه دولت استان تا پایان امسال

کیا پرس : ابوذر قربانی با بیان این که زیرساختهای لازم در راستای توسعه شبکه دولت در شهرستان‌های استان بمنظور کاهش هزینه ها و افزایش سرعت در انجام کار‌ها و امور...

ادامه مطلب ...